ỨNG DỤNG BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

Bu lông cường độ cao thường dùng cho liên kết trong kết cấu thép vị trí cần chịu lực lớn, vị trí kết cấu phức tạp; các liên kết đường ống áp lực cao; liên kết trong các thiết bị máy móc tải trọng lớn,…

ScreenHunter_18 May. 28 10.31

ScreenHunter_20 May. 28 10.33

ScreenHunter_22 May. 28 10.35

www.bulongthanhren.vn

Sản phẩm mua nhiều