Thông số kỹ thuật của các loại Vít Pake

Thọ An chuyên cung cấp các loại Vít Pake đầu tròn thân bu lông, Vít Pake đầu bằng thân bu lông, Vít Pake đầu Oval. Dưới đây là các bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm

VÍT PAKE ĐẦU TRÒN THÂN BU LÔNG DIN 7985 – PHILLIPS PAN HEAD MACHINE SCREWS DIN 7985

Vit-pake-tho-an (2) Vit-pake-tho-an (3)

VÍT PAKE ĐẦU BẰNG THÂN BU LÔNG DIN 965 – PHILLIPS FLAT HEAD MACHINE SCREWS DIN 965

Vit-pake-tho-an (5)

Vit-pake-tho-an (7) Vit-pake-tho-an (8) Vit-pake-tho-an (9)

VÍT PAKE ĐẦU OVAL THÂN BU LÔNG DIN 966 – PHILLIPS OVAL HEAD MACHINE SCREWS DIN 966

Vit-pake-tho-an (1) A616

Theo bulongthanhren.vn

Sản phẩm mua nhiều