Thông số kỹ thuật bu lông Thọ An

1. Tương quan gần đúng các kích thước của bu lông

d’ ≈ d: bu lông tiêu chuẩn thông thường

d’ = d + 1mm: cho bu lông lỗ doa (với d<27)

d’ ≈ (0,8 -1)d1: cho bu lông chịu tải trọng biến đổi

h ≈ 0,7d: cho loại bu lông đầu tiêu chuẩn

0,6d: cho loại bu lông đầu thấp

D ≈ (1,8 – 2,0)d: cho bu lông đầu tiêu chuẩn

(1,5 – 1,7)d: cho bu lông đầu nhỏ

l≈ (0,3 -0,5)d; l≈ (0,2 -0,3)d

Để ghép ren trường hợp dạng mặt bích, lấy d ≈ (0,7 – 0,8)δ

Khoảng cách L giữa các tâm bu lông để có thể dùng chìa vặn dễ dàng, thường lấy L > (5-6)d cho chìa vặn dẹt và L > (3 -5)d cho chìa vặn tròng hoặc tuýp. Trường hợp bu lông (và ê cu) trong lỗ hoặc góc, tham khảo bảng cho dưới đây:

S 6 8 9 10 11 12 14 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 65 75
B 10 12 15 15 18 18 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 75 85
B1 8 10 12 12 14 14 16 18 20 22 25 28 32 32 36 40 45 50 55 60 70
B2 5 6 8 8 10 10 12 14 16 18 20 22 25 25 28 32 36 40 45 50 55
D 16 20 22 22 26 26 30 36 38 44 46 50 55 60 65 75 80 85 95 105 120
L 35 40 45 45 55 55 60 70 80 90 100 110 120 120 130 140 155 170 190 210 250
L1 25 30 35 35 45 45 50 55 60 65 70 75 80 80 90 100 110 120 130 150 170
h 5 6 7 8 8 8 10 13 17 17 20 20 24 24 30 30 35 40 40 45 50

2. Đầu bu lông theo các yêu cầu khác nhau và tương quan gần đúng các kích thước

Số Phạm vi sử dụng Tương quan kích thước thường dùng
1 Bu lông tiêu chuản thường dung nhất trong chế tạo máy h ≈ 0,7d: tiêu chuẩn; 0,6d: đầu thấp

D ≈ (1,8 – 2,0)d: tiêu chuẩn; (1,5 – 1,7)d: đầu nhỏ

2 Bu lông sản xuất bằng chồn (ép) nguội h ≈ 0,7d; D ≈ 1,6d; D1 ≈ 1,2d
3

4

Bu lông chịu tải trọng động h ≈ 0,7d; D ≈ 2d; r ≈ 0,04d; R ≈d

h ≈ 0,6d; D ≈ 1,6d

5

6

7

8

9

Bu lông lắp đặt vào các hốc đặc biệt (như bu lông thanh truyền động cơ ô tô và hàng không) Bu lông chịu tải trọng động h ≈ 0,7d; D ≈ 1,6d

h ≈ 0,7d; D ≈ 1,6d; h1 ≈ 0,3d; b ≈ d

h ≈ 0,8d; D ≈ 1,8d; h1 ≈ 0,3d

h ≈ 0,7d; D ≈ 1,6d

h ≈ 0,7d; D ≈ 1,8d; h1 ≈ 0,3d; α = 900

10

11

12

Bu lông đầu chìm có ngạnh

Dùng bắt gỗ khi yêu cầu bu lông có đầu trơn

h ≈ 0,7d; D ≈ 2,0d

h ≈ 0,6d; D ≈ 2,0d; h1 ≈ 0,6d

h ≈ 0,6d; D ≈ 1,7d; h1 ≈ 0,5d

13

14

15

 

Dùng để ngàm trong rãnh

h ≈ 0,8d; D ≈ 2d

h ≈ 0,8d; D ≈ 2d

h ≈ 0,8d; t ≈ 0,8d

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN

Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985

Email: bulongthanhren@gmail.com

Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn

Sản phẩm mua nhiều