Thanh ren Gu dông Thọ An

Thọ An chuyên sản xuất và phân phối thanh ren gu dông. Dưới đây là một số hình ảnh và thông số kỹ thuật của thanh ren-gu dông

THANH REN – GU DÔNG

thanh-ren-gudong

Bảng thông số kỹ thuật của Thanh ren gu dông

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
P 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
d M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
P 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5

BU LÔNG CHỮ U – U BOLT

thanh-ren-ubot

Sản phẩm mua nhiều