Cung cấp Bu lông lục giác chìm cho doanh nghiệp chế xuất NITORI Việt Nam

Là một trong những công ty dẫn đầu về sản xuất và phân phối bu lông lục giác chìm, bu lông cấp bền… Công ty Thọ An luôn được các doanh nghiệp, khu chế xuất … tin tưởng và sử dụng sản phẩm bu lông, thanh ren, đai ốc các loại … của công ty.

Sản phẩm:
– Cung cấp Bu lông lục giác chìm đầu trụ cấp bền 12.9 sử dụng để lắp đặt thiết bị nội thất
Khách hàng:
– Tên côn ty: DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM
– Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh 1, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam