Các sản phẩm Long đen của Thọ An

Cùng xem các sản phẩm Long đen mà Thọ An cung cấp

LONG ĐEN (VÒNG ĐỆM) PHẲNG DIN 125-A – FLAT WASHERS DIN 125-A

long-den-tho-an

Bảng thông số kỹ thuật của long đen phẳng din

long-den

LONG ĐEN (VÒNG ĐỆM) VÊNH DIN 127-B – SPRING LOCK  WASHERS DIN 127-B

thong-so-ky-thuat-long-den

Bảng thông số kỹ thuật của long đen vòng đệm vênh din

bang-thong-so-ky-thuat-long-den

Sản phẩm mua nhiều