Các loại vít tự khoan Thọ An

Thọ An chuyên cung cấp các loại vít tự khoan đầu tròn, đầu bằng, đầu dù, bắn tôn,…

VÍT TỰ KHOAN ĐẦU TRÒN DIN 7504.N – PHILLIPS PAN HEAD SELF-DRILLING SCREWS DIN 7504.N

Vit-tu-khoan-Tho-An (4)

Vit-tu-khoan-Tho-An (6)

VÍT TỰ KHOAN ĐẦU BẰNG DIN 7504.P – PHILLIPS COUNTERSUNK HEAD SELF-DRILLING SCREWS

Vit-tu-khoan-Tho-An (8)

A647

VÍT TỰ KHOAN ĐẦU DÙ DIN 7504.T – PHILLIPS TRUSS HEAD SELF-DRILLING SCREWS DIN 7504.T

Vit-tu-khoan-Tho-An (10)

Vit-tu-khoan-Tho-An (6)

VÍT BẮN TÔN DIN 7504.K – HEXAGON HEAD SELF-DRILLING SCREWS WITH COLLAR DIN 7504.K

Vit-tu-khoan-Tho-An (2)

Vit-tu-khoan-Tho-An (3)

Theo bulongthanhren.vn

Sản phẩm mua nhiều