Các loại vít trí lục giác Thọ An

VÍT TRÍ LỤC GIÁC ĐẦU BẰNG DIN 913 – HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH FLAT POINT DIN 913
A573

A574

VÍT TRÍ LỤC GIÁC ĐẦU NHỌN DIN 914 – HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH CONE POINT DIN 914

A575

Vít trí lục giác đầu nhọn

A576

VÍT TRÍ LỤC GIÁC ĐẦU LÕM DIN 916 – HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH CUP POINT DIN 916

A577

A578

Theo bulongthanhren.vn