Bu lông nở HC của công ty Thọ An

BU LÔNG NỞ (TẮC KÊ NỞ RÚT) – ANCHOR BOLTS

bu-long-no-hc-tho-an-1

Bảng kích thước của bu lông nở

A544

TẮC KÊ NỞ ĐÓNG – DROP IN ANCHOR

tac-ke-no

 

BU LÔNG HÓA CHẤT

bu-long-hoa-chat

M M10 M12 M16 M20 M24 M20
d 12 14 18 25 28 25
L 80 95 95 170 210 80

THANH REN

d M10 M12 M16 M20 M24 M30
L 130 160 190 260 300 330